Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

13

Februari

50%

-

13

Mars

51%

10°

-

13

April

54%

15°

-

13

Maj

60%

20°

-

11

Juni

70%

24°

-

8

Juli

81%

28°

-

6

Augusti

79%

27°

-

6

September

72%

23°

-

6

Oktober

60%

17°

-

10

November

50%

12°

-

13

December

44%

-

14