Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

13

Februari

52%

-

13

Mars

53%

10°

-

12

April

55%

14°

-

13

Maj

61%

20°

-

11

Juni

71%

24°

-

8

Juli

82%

27°

-

5

Augusti

81%

27°

-

6

September

74%

23°

-

6

Oktober

61%

17°

-

10

November

52%

12°

-

13

December

47%

-

14