Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

13

Februari

46%

-

13

Mars

47%

-

13

April

49%

12°

-

14

Maj

54%

17°

-

13

Juni

62%

21°

-

10

Juli

74%

24°

-

7

Augusti

72%

24°

-

8

September

67%

20°

-

7

Oktober

56%

14°

-

10

November

47%

-

13

December

40%

-

14