Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

12

Februari

56%

-

10

Mars

53%

12°

-

10

April

59%

18°

-

9

Maj

64%

23°

-

9

Juni

69%

28°

-

8

Juli

80%

30°

-

4

Augusti

78%

30°

-

5

September

74%

26°

-

4

Oktober

61%

20°

-

7

November

48%

14°

-

10

December

47%

-

12