Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

8

Februari

45%

-

8

Mars

47%

12°

-

7

April

54%

16°

-

8

Maj

58%

22°

-

8

Juni

66%

26°

-

7

Juli

74%

28°

-

5

Augusti

74%

28°

-

5

September

69%

24°

-

4

Oktober

56%

19°

-

6

November

44%

13°

-

7

December

38%

-

8