Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

12

Februari

54%

-

10

Mars

52%

12°

-

10

April

58%

18°

-

10

Maj

64%

24°

-

9

Juni

67%

28°

-

8

Juli

78%

31°

-

5

Augusti

76%

30°

-

5

September

72%

27°

-

4

Oktober

59%

20°

-

7

November

46%

14°

-

10

December

44%

-

13