Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

10

Februari

46%

10°

-

10

Mars

47%

13°

-

10

April

55%

18°

-

10

Maj

60%

23°

-

11

Juni

68%

28°

-

8

Juli

76%

31°

-

5

Augusti

75%

30°

-

5

September

68%

26°

-

5

Oktober

54%

20°

-

8

November

46%

14°

-

10

December

42%

-

11