Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

10

Februari

40%

11°

-

9

Mars

45%

15°

-

9

April

53%

20°

-

9

Maj

59%

25°

-

10

Juni

67%

30°

-

7

Juli

74%

32°

-

5

Augusti

73%

32°

-

5

September

66%

28°

-

5

Oktober

53%

21°

-

7

November

42%

15°

-

9

December

36%

-

10