Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

10

Februari

44%

10°

-

10

Mars

46%

13°

-

10

April

55%

19°

-

10

Maj

60%

24°

-

10

Juni

68%

28°

-

8

Juli

75%

31°

-

5

Augusti

74%

31°

-

5

September

68%

27°

-

5

Oktober

54%

20°

-

8

November

45%

14°

-

10

December

41%

-

11