Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

10

Februari

43%

10°

-

10

Mars

46%

14°

-

9

April

54%

19°

-

10

Maj

60%

24°

-

10

Juni

68%

29°

-

8

Juli

75%

32°

-

5

Augusti

74%

31°

-

5

September

67%

27°

-

5

Oktober

53%

21°

-

8

November

44%

14°

-

10

December

39%

-

11