Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

11

Februari

46%

-

10

Mars

48%

13°

-

11

April

54%

18°

-

11

Maj

59%

23°

-

11

Juni

67%

28°

-

9

Juli

75%

30°

-

6

Augusti

75%

30°

-

5

September

69%

26°

-

6

Oktober

56%

19°

-

8

November

46%

13°

-

10

December

40%

-

12