Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

10

Februari

43%

10°

-

10

Mars

47%

14°

-

10

April

54%

19°

-

10

Maj

59%

24°

-

11

Juni

67%

29°

-

8

Juli

75%

31°

-

5

Augusti

74%

31°

-

5

September

68%

27°

-

5

Oktober

55%

20°

-

8

November

44%

14°

-

10

December

38%

-

11