Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

11

Februari

49%

-

11

Mars

49%

11°

-

10

April

55%

16°

-

11

Maj

60%

22°

-

11

Juni

68%

26°

-

8

Juli

76%

29°

-

6

Augusti

76%

29°

-

5

September

70%

25°

-

5

Oktober

56%

18°

-

9

November

48%

12°

-

11

December

44%

-

12