Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

9

Februari

38%

10°

-

9

Mars

44%

14°

-

9

April

53%

20°

-

9

Maj

58%

25°

-

10

Juni

66%

29°

-

7

Juli

73%

32°

-

5

Augusti

73%

32°

-

5

September

66%

28°

-

4

Oktober

53%

21°

-

7

November

41%

14°

-

9

December

35%

-

10