Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

11

Februari

54%

-

11

Mars

53%

-

11

April

56%

14°

-

12

Maj

60%

19°

-

12

Juni

68%

24°

-

9

Juli

78%

27°

-

7

Augusti

77%

26°

-

6

September

72%

22°

-

6

Oktober

60%

16°

-

9

November

52%

10°

-

11

December

49%

-

12