Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

10

Februari

42%

-

10

Mars

46%

13°

-

10

April

54%

18°

-

10

Maj

58%

24°

-

11

Juni

66%

28°

-

8

Juli

74%

31°

-

5

Augusti

74%

30°

-

5

September

68%

27°

-

5

Oktober

54%

20°

-

8

November

44%

13°

-

10

December

38%

-

11