Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

29°

28°

6

Februari

46%

30°

29°

9

Mars

39%

30°

29°

15

April

41%

29°

29°

18

Maj

39%

29°

29°

20

Juni

31%

27°

28°

20

Juli

20%

26°

27°

22

Augusti

15%

26°

26°

25

September

21%

27°

26°

25

Oktober

30%

27°

27°

23

November

40%

28°

28°

13

December

44%

29°

28°

7