Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

27°

28°

13

Februari

44%

28°

29°

13

Mars

39%

28°

29°

18

April

40%

28°

29°

19

Maj

37%

27°

28°

19

Juni

31%

26°

27°

10

Juli

24%

25°

26°

7

Augusti

18%

25°

26°

11

September

22%

26°

26°

20

Oktober

28%

26°

27°

23

November

35%

26°

28°

20

December

39%

27°

28°

14