Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

28°

26°

16

Februari

63%

28°

26°

12

Mars

64%

29°

26°

13

April

65%

29°

27°

13

Maj

60%

30°

27°

15

Juni

59%

30°

28°

14

Juli

60%

31°

28°

17

Augusti

62%

31°

28°

18

September

59%

30°

29°

18

Oktober

61%

30°

28°

19

November

60%

30°

28°

17

December

59%

29°

27°

17