Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

29°

-

1

Februari

62%

30°

-

2

Mars

57%

31°

-

7

April

52%

31°

-

10

Maj

51%

30°

-

15

Juni

45%

29°

-

18

Juli

33%

28°

-

22

Augusti

32%

28°

-

25

September

40%

28°

-

24

Oktober

52%

28°

-

19

November

59%

28°

-

8

December

58%

28°

-

2