Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

30°

-

1

Februari

64%

32°

-

2

Mars

61%

33°

-

5

April

54%

33°

-

9

Maj

53%

32°

-

15

Juni

47%

30°

-

18

Juli

35%

28°

-

23

Augusti

32%

28°

-

25

September

42%

29°

-

23

Oktober

52%

29°

-

20

November

60%

29°

-

7

December

61%

29°

-

2