Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

31°

-

0

Februari

70%

33°

-

1

Mars

65%

34°

-

3

April

60%

35°

-

7

Maj

56%

33°

-

12

Juni

49%

30°

-

18

Juli

38%

29°

-

22

Augusti

34%

28°

-

25

September

45%

29°

-

22

Oktober

54%

30°

-

18

November

64%

30°

-

5

December

66%

30°

-

1