Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

12%

-3°

-

14

Februari

22%

-2°

-

13

Mars

32%

-2°

-

14

April

37%

-

13

Maj

35%

-

12

Juni

36%

-

12

Juli

34%

11°

-

14

Augusti

36%

11°

-

12

September

35%

-

13

Oktober

30%

-

12

November

22%

-

13

December

12%

-2°

-

13