Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

1%

-22°

-1°

5

Februari

5%

-24°

-1°

5

Mars

43%

-24°

-1°

5

April

46%

-16°

-1°

5

Maj

42%

-5°

-1°

4

Juni

37%

4

Juli

36%

6

Augusti

25%

7

September

34%

-1°

7

Oktober

25%

-9°

8

November

4%

-16°

-1°

7

December

0%

-21°

-1°

5