Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

4%

-12°

-

9

Februari

16%

-13°

-

8

Mars

31%

-14°

-

10

April

37%

-7°

-

9

Maj

38%

-

7

Juni

37%

-

7

Juli

37%

-

8

Augusti

37%

-

8

September

30%

-

10

Oktober

26%

-3°

-

9

November

15%

-7°

-

11

December

3%

-10°

-

10