Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

12%

-4°

-

12

Februari

22%

-3°

-

10

Mars

33%

-2°

-

12

April

37%

-

11

Maj

34%

-

11

Juni

34%

10°

-

11

Juli

32%

12°

-

14

Augusti

34%

11°

-

12

September

34%

-

13

Oktober

29%

-

11

November

21%

-1°

-

12

December

11%

-3°

-

12