Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

2%

-15°

11

Februari

21%

-17°

-1°

10

Mars

36%

-18°

-1°

11

April

40%

-11°

-1°

10

Maj

34%

-3°

9

Juni

32%

8

Juli

32%

9

Augusti

32%

9

September

29%

12

Oktober

25%

-5°

13

November

12%

-9°

16

December

1%

-12°

14