Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-9°

-

12

Februari

18%

-9°

-

11

Mars

29%

-8°

-

13

April

35%

-2°

-

11

Maj

32%

-

11

Juni

32%

-

10

Juli

30%

10°

-

12

Augusti

31%

-

11

September

29%

-

13

Oktober

27%

-1°

-

12

November

16%

-5°

-

13

December

6%

-7°

-

12