Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-8°

-

12

Februari

18%

-8°

-

11

Mars

29%

-7°

-

13

April

35%

-2°

-

11

Maj

32%

-

11

Juni

32%

-

10

Juli

30%

11°

-

12

Augusti

31%

10°

-

11

September

30%

-

13

Oktober

28%

-

12

November

17%

-4°

-

13

December

6%

-7°

-

12