Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

2%

-15°

-1°

11

Februari

20%

-17°

-1°

9

Mars

36%

-17°

-1°

10

April

40%

-10°

-1°

10

Maj

35%

-2°

-1°

8

Juni

33%

8

Juli

33%

8

Augusti

32%

9

September

29%

11

Oktober

25%

-5°

12

November

12%

-9°

15

December

1%

-12°

13