Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

30°

27°

6

Februari

55%

31°

27°

7

Mars

53%

31°

28°

11

April

52%

31°

28°

13

Maj

47%

30°

28°

21

Juni

32%

29°

27°

25

Juli

33%

28°

24°

17

Augusti

29%

27°

23°

15

September

34%

28°

24°

17

Oktober

50%

29°

26°

19

November

60%

30°

28°

14

December

54%

30°

28°

9