Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

33°

-

4

Februari

60%

34°

-

7

Mars

57%

34°

-

12

April

58%

33°

-

13

Maj

58%

32°

-

16

Juni

45%

30°

-

19

Juli

35%

29°

-

15

Augusti

34%

29°

-

14

September

40%

30°

-

18

Oktober

58%

31°

-

18

November

69%

32°

-

9

December

61%

32°

-

6