Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

77%

35°

-

2

Februari

73%

38°

-

2

Mars

64%

39°

-

3

April

62%

38°

-

6

Maj

66%

36°

-

10

Juni

62%

33°

-

12

Juli

54%

31°

-

15

Augusti

49%

30°

-

20

September

56%

31°

-

17

Oktober

72%

34°

-

8

November

78%

36°

-

2

December

75%

35°

-

3