Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

75%

35°

-

1

Februari

73%

37°

-

1

Mars

65%

39°

-

3

April

62%

38°

-

5

Maj

65%

36°

-

9

Juni

59%

33°

-

11

Juli

51%

31°

-

14

Augusti

46%

30°

-

18

September

54%

31°

-

16

Oktober

71%

35°

-

7

November

77%

36°

-

1

December

74%

35°

-

2