Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

36°

-

3

Februari

70%

38°

-

3

Mars

62%

38°

-

7

April

62%

36°

-

9

Maj

64%

34°

-

14

Juni

57%

32°

-

16

Juli

46%

30°

-

18

Augusti

40%

29°

-

21

September

48%

30°

-

24

Oktober

68%

33°

-

13

November

76%

35°

-

3

December

67%

35°

-

4