Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

35°

-

2

Februari

70%

37°

-

3

Mars

62%

37°

-

6

April

62%

36°

-

9

Maj

64%

34°

-

13

Juni

57%

31°

-

15

Juli

45%

30°

-

19

Augusti

39%

30°

-

21

September

47%

30°

-

24

Oktober

67%

33°

-

13

November

76%

35°

-

3

December

68%

35°

-

3