Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

32°

-

5

Februari

57%

32°

-

7

Mars

56%

32°

-

10

April

56%

32°

-

11

Maj

55%

31°

-

15

Juni

40%

29°

-

20

Juli

37%

28°

-

12

Augusti

38%

28°

-

11

September

46%

29°

-

13

Oktober

60%

30°

-

14

November

65%

31°

-

9

December

58%

31°

-

8