Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

32°

-

6

Februari

54%

33°

-

11

Mars

51%

33°

-

15

April

53%

32°

-

15

Maj

52%

31°

-

18

Juni

38%

30°

-

21

Juli

29%

28°

-

16

Augusti

28%

28°

-

16

September

34%

29°

-

19

Oktober

50%

31°

-

20

November

58%

32°

-

13

December

54%

31°

-

10