Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

31°

27°

5

Februari

54%

31°

27°

7

Mars

52%

31°

28°

10

April

52%

31°

28°

13

Maj

49%

30°

28°

18

Juni

35%

29°

27°

23

Juli

32%

27°

24°

15

Augusti

30%

27°

23°

14

September

36%

28°

24°

15

Oktober

50%

29°

26°

16

November

58%

31°

28°

12

December

52%

31°

28°

8