Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

32°

-

5

Februari

58%

34°

-

8

Mars

54%

33°

-

13

April

55%

32°

-

14

Maj

54%

31°

-

18

Juni

42%

29°

-

21

Juli

30%

28°

-

19

Augusti

24%

28°

-

17

September

31%

29°

-

24

Oktober

48%

30°

-

23

November

57%

31°

-

11

December

52%

31°

-

7