Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

32°

-

5

Februari

56%

34°

-

9

Mars

52%

33°

-

14

April

54%

33°

-

15

Maj

52%

32°

-

18

Juni

39%

30°

-

22

Juli

29%

28°

-

19

Augusti

24%

28°

-

18

September

30%

29°

-

23

Oktober

46%

31°

-

24

November

55%

32°

-

13

December

50%

31°

-

8