Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

34°

-

3

Februari

70%

36°

-

4

Mars

61%

36°

-

8

April

62%

34°

-

11

Maj

60%

33°

-

14

Juni

49%

31°

-

18

Juli

36%

30°

-

19

Augusti

34%

29°

-

18

September

42%

30°

-

22

Oktober

61%

32°

-

17

November

73%

33°

-

6

December

67%

33°

-

4