Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

31°

27°

5

Februari

54%

31°

27°

7

Mars

52%

31°

28°

11

April

52%

31°

28°

13

Maj

48%

30°

28°

19

Juni

34%

29°

27°

24

Juli

32%

28°

24°

16

Augusti

30%

27°

23°

15

September

35%

28°

24°

16

Oktober

50%

29°

26°

17

November

58%

30°

28°

13

December

52%

30°

28°

8