Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

32°

-

4

Februari

58%

34°

-

7

Mars

53%

34°

-

12

April

55%

33°

-

13

Maj

55%

32°

-

16

Juni

43%

30°

-

20

Juli

30%

28°

-

17

Augusti

24%

28°

-

15

September

31%

29°

-

22

Oktober

47%

30°

-

22

November

56%

31°

-

10

December

52%

31°

-

5