Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

10

Februari

34%

-

10

Mars

38%

-

11

April

42%

15°

-

13

Maj

47%

20°

-

16

Juni

55%

24°

-

14

Juli

58%

28°

-

11

Augusti

61%

27°

-

10

September

58%

23°

-

9

Oktober

49%

16°

-

10

November

36%

-

9

December

32%

-

10