Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

10

Februari

35%

-

10

Mars

40%

-

11

April

43%

16°

-

13

Maj

49%

21°

-

17

Juni

57%

25°

-

14

Juli

62%

28°

-

10

Augusti

65%

28°

-

9

September

62%

24°

-

8

Oktober

53%

17°

-

10

November

40%

10°

-

9

December

33%

-

10