Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

9

Februari

34%

-

9

Mars

39%

10°

-

10

April

42%

18°

-

12

Maj

48%

22°

-

15

Juni

56%

26°

-

14

Juli

59%

30°

-

10

Augusti

61%

29°

-

9

September

58%

25°

-

8

Oktober

50%

18°

-

10

November

37%

12°

-

8

December

32%

-

9