Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

8

Februari

34%

-

8

Mars

39%

13°

-

9

April

43%

20°

-

11

Maj

49%

25°

-

13

Juni

57%

29°

-

12

Juli

58%

32°

-

8

Augusti

60%

31°

-

8

September

57%

27°

-

7

Oktober

49%

20°

-

9

November

37%

14°

-

7

December

33%

-

8