Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

15

Februari

41%

10°

-

13

Mars

41%

13°

-

14

April

44%

18°

-

14

Maj

48%

22°

-

13

Juni

52%

26°

-

13

Juli

47%

27°

-

12

Augusti

52%

27°

-

12

September

54%

24°

-

12

Oktober

52%

20°

-

13

November

41%

16°

-

13

December

37%

11°

-

16