Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

11

Februari

35%

-

11

Mars

38%

-

11

April

42%

15°

-

13

Maj

47%

20°

-

16

Juni

55%

23°

-

15

Juli

59%

27°

-

11

Augusti

62%

26°

-

10

September

59%

22°

-

9

Oktober

50%

15°

-

10

November

37%

-

10

December

32%

-

11